Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt fi?iere de mici dimensiuni, formate din litere ?i numere, care vor fi stocate pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? internetul. Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emis? de c?tre un web-server, unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome). Cookie-urile sunt complet “pasive” (nu con?in programe software, viru?i sau spyware ?i nu pot accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului). Un cookie este format din 2 p?r?i: numele ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Durata de existen?? a unui cookie este determinat?; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet. Exist? 2 categorii mari de cookie-uri:

  1. cookie-uri de sesiune: sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta s? le memoreze pân? când utilizatorul iese de pe web-siteul respectiv sau închide fereastra browserului;
  2. cookie-uri persistente: sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament ?i sunt activate din nou când vizita?i site-ul care a creat acel cookie specific. Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt website decât cel pe care il viziteaz? utilizatorul la momentul respectiv. Acestea sunt cunoscute sub numele de “third party cookies” respectiv cookie-uri plasate de ter?i.  Acestea memoreaz? interesele unui utilizator pentru a livra publicitate cât mai relevant? pentru acesta. 

Care este durata de via?? a unui cookie?

Durata de via?? a unui cookie poate varia semnificativ, în func?ie de scopul pentru care acesta este plasat. Unele cookie-uri sunt menite unei singure utiliz?ri (cum este cazul cookie-urilor de sesiune), prin urmare nu sunt men?inute odat? ce utilizatorul p?r?se?te site-ul. Alte cookie-uri sunt men?inute ?i reutilizate de fiecare dat? când utilizatorul revine pe site (cookie-uri persistente). Totu?i, cookie-urile pot fi ?terse de utilizator în orice moment prin utilizarea set?rilor browser-ului.

Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?

Unele sec?iuni de con?inut ale unor site-uri pot fi furnizate prin cookie-uri ale ter?ilor cum este cazul unei reclame. Astfel de cookie-uri pot fi plasate pe site ?i sunt denumite cookie-uri plasate de ter?i întrucât nu sunt plasate de proprietarul site-ului. Astfel de ter?i sunt la rândul lor obliga?i s? respecte reglement?rile legale aplicabile ?i politicile de confiden?ialitate ale proprietarului site-ului respectiv.   

De ce sunt cookie-urile importante pentru internet?

Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ion?rii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online – ci doar c? aceasta nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuin??ri importante ale cookie-urilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont):

  1. Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului – categorii de produse ?i servicii;
  2. Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor – re?inerea parolelor;
  3. Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode, func?ii de safe search);
  4. Limitarea frecven?ei de difuzare a reclamelor – limitarea num?rului de afi??ri a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site;
  5. Furnizarea de publicitate mai relevant? pentru utilizator;
  6. M?surarea, optimizarea ?i caracteristicile de Analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (exemplu: prin motoare de c?utare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaz? aceste analize ale utiliz?rii lor pentru a îmbun?t??i site-urile în beneficiul user-ilor.

Ce tipuri de cookie-uri folosim?

Accesând acest site se pot plasa urm?toarele tipuri de cookie-uri: – de performan?? a site-ului: acestea re?in preferin?ele utilizatorului pe acest site; – de analiz? a vizitatorilor: acestea ne spun dac? a?i mai vizitat acest site pân? acum; browserul ne va spune dac? ave?i acest cookie, iar dac? nu, vom genera unul; – pentru geotargetting: acestea sunt utilizate de c?tre un soft care stabile?te din ce ?ar? proveni?i, sunt complet anonime ?i sunt folosite doar pentru targetarea con?inutului; – de înregistrare: acestea ne anun?? dac? sunte?i înregistrat sau nu, ne arat? contul cu care sunte?i înregistrat ?i dac? ave?i permisiunea pentru un anumit serviciu; – pentru publicitate: pe baza acestora putem afla dac? a?i vizualizat sau nu o reclam? online, ce tip de reclam? ?i cât timp a trecut de când a?i vizualizat aceast? reclam?. 

Cookie-urile con?in date personale?

Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet. Datele personale pot fi colectate prin utilizarea Cookie-urilor doar pentru a facilita anumite func?ionalit??i pentru utilizator.

Cum pute?i modifica set?rile cookie din browser-ul dumneavoastr??

?tergerea Cookie-urilor Aplica?iile folosite pentru accesarea paginilor web permit salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste set?ri pot fi schimbate în a?a fel incât administrarea automat? a Cookie-urilor s? fie blocat? de browser-ul web sau utilizatorul s? fie informat de fiecare dat? când Cookie-uri sunt trimise c?tre terminalul s?u. Informa?ii detaliate despre posibilit??ile ?i modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi g?site în zona de set?ri a aplica?iei (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite func?ionalit??i ale paginii web. Majoritatea browserelor ofer? posibilitatea de a schimba set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri se g?sesc de regul? în “op?iuni” sau în meniul de “preferin?e” al browserului t?u.

Acest site utilizeaz? cookie-uri. Folosim cookie-uri pentru a personaliza con?inutul ?i anun?urile, pentru a oferi func?ii de re?ele sociale ?i pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de re?ele sociale, de publicitate ?i de analize informa?ii cu privire la modul în care folosi?i site-ul nostru. Ace?tia le pot combina cu alte informa?ii oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor.

Cookie-urile sunt mici fi?iere de text ce pot fi utilizate de c?tre site-urile web pentru a face utilizarea lor mai eficient?.

Legea stipuleaz? c? putem stoca cookie-uri pe dispozitivul dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri avem nevoie de permisiunea dvs.