Clinicile Stomatologice
KopfZeit, te a?teapt?, pe tine ?i copilul t?u, într-un mediu sigur!

 

S?n?tatea pacien?ilor no?tri, este o prioritate pentru noi, fiind chiar misiunea noastra.

Clinicile Stomatologice Kopfzeit, au ob?inut autorizarea DSP, chiar ?i în perioada st?rii de urgen??, cand spre deosebire de alte clinici ?i cabinete, am decis sa facem toate eforturile logistice pentru a putea oferi tratamente de urgen?? pacien?ilor care au avut nevoie de servicii stomatologice. Suntem mândri de acest lucru ?i suntem onorati de încrederea acordat? de c?tre pacien?ii no?tri.

  În acest moment, respect?m în continuare protocoalele Ministerului S?n?t??ii ?i lu?m toate m?surile necesare pentru ca pacien?ii, personalul medical ?i auxiliar, s? beneficieze de  un mediu sigur, neafectat de coronavirus, prin m?suri de igien? îmbun?t??ite.

 

În toate clinicile noastre totul se desf??oar? dup? reguli stricte: se efectueaz? triaj telefonic în vederea stabilirii programarilor, triaj la prezentarea în clinica, respect?m distan?area social? în zona de recep?ie, a s?lilor de a?teptare, avem sta?ii de dezinfectare cu substante virucide ?i protocoale avansate de igienizare, aerisire, nebulizare ?i tratare a aerului din cabinete cu l?mpi UV . Protocolul de dezinfectare, periodic? a spa?iilor ?i a echipamentelor, asigura siguran?a pacien?ilor no?tri ?i a membrilor echipei medicale ?i auxiliare. 

Tot personalul nostru medical ?i auxiliar(non medical), folose?te echipamente medicale de unic? folosinta : manusi chirurgicale, m??ti de protectie, halate de protectie,capeline, botosi, etc.

 

Reguli de acces în clinici

 

  • Accesul în clinici se realizeaz? în baza unei program?ri în prealabil ?i este conditionata de efectuarea triajului telefonic.
  • La intrarea în clinici, v? rug?m s? purta?i masc? de protec?ie ?i s? folosi?i produsele de dezinfectare asigurate la intrare.
  • La intrarea în clinici, v? rug?m s? folosi?i botoseii de unica folosinta.
  • Dac? pacientul este minor, acesta va veni înso?it de un singur membru al familiei
  • Accesul în loca?iile Clinicilor Kopfzeit nu este permis persoanelor care prezint? simptome de infec?ie respiratorie ?i temperatur? mai mare de 37.5 grade Celsius.

 

 

M?suri ?i reguli Covid în s?lile de a?teptare

 

  • În s?lile de a?teptare am distan?at scaunele ?i fotoliile la o distan?? sigur? între pacien?i.

V? rug?m s? ne ajuta?i s? p?str?m un mediu curat ?i sigur respectând regulile de siguran?? afi?ate în clinici atat în s?lile de a?teptare cât ?i la receptiile clinicilor, evitand stationarea ?i aglomerarea spa?iilor.

 

Sta?ii de de dezinfectare

 

Sta?iile de igienizare pentru mâini sunt amplasate la intrare ?i în alte zone u?or accesibile în cadrul clinicilor.

 

Distan?are social?

Num?rul pacien?ilor este limitat în func?ie de capacitatea clinicilor, pentru a se men?ine distan?a de siguran??, in acest sens folosim resursele celor 3 clinici, utilizand cele 18 cabinete stomatologice si cele 3 cabinete de radiologie.

 

 

Am implementat cea mai modern? ?i performant? metod? de igienizare ?i dezinfec?ie!

 

Ne gândim la toate, inclusiv la aerul pe care îl respiri în clinici. De aceea, igienizam toate spa?iile clinicilor, dar mai ales cabinetele unde se realizeaza tratamente, print tehnologia nebulizarii cu substante virucide, prin rota?ia cabinetelor, prin folosirea lampilor UV ?i a aerisirii dup? fiecare pacient m?suri care asigur? îndep?rtarea virusurilor ?i bacteriilor.